Serveis professionals per la direcció d’execució d’obra, la coordinació de seguretat i salud i el coordinador de lots de les obres de l’escola la Mirada. Sant Cugat del Vallès (Barcelona).