SERVEIS REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE, MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I REDISTRIBUCIÓ D’ESPAIS DEL MERCAT DE LA MERCÈ. (BARCELONA).