Serveis redacció dels projectes executius i de direcció d’obra de l’actuació «Ampliació i Millora de la connexió de la infraestructura ciclista municipal», de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).