Serveis relatius a la redacció de memòries valorades i la direcció de les obres corresponents a les actuacions de fonts de beure i de fonts ornamentals del Pla Endreça.