Serveis relatius a la redacció de memòries valorades i la direcció de les obres corresponents a les actuacions de rehabilitació de clavegueram del Pla Endreça.