Serveis relatius a la redacció de memòries valorades i la direcció de les obres corresponents a les actuacions de superfície del Pla Endreça.