Serveis relatius a la redacció de projecte, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del projecte de delimitació i adequació Sahel al Zoo de Barcelona i auditoria del projecte de delimitació i adequació Sahel al Zoo de Barcelona.