Serveis relatius a la redacció de projectes executius i la direcció de les obres corresponents a les actuacions d’enllumenat del Pla Endreça.