Serveis relatius a la redacció de projectes executius i la direcció de les obres corresponents a les actuacions d’escales mecàniques i ascensors del Pla Endreça.