Serveis relatius a la redacció dels projectes i direcció de les obres de rehabilitació de la 4rta galeria i panòptic per ubicar l’Espai de Memòria a la Model al recinte de l’antiga presó la Model, al Districte de l’Eixample, Barcelona.