Serveis relatius a l’actualització del Projecte Executiu i Direcció de les Obres de l’ampliació de la Torre de Pràctiques i de la urbanització del pati interior del Parc de Bombers de Llevant, al carrer de Castella, al Districte de Sant Martí, Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.