Serveis relatius a la redacció del projecte d’adequació dels locals ubicats al passadís Trinitat Vella, al barri de Trinitat Vella, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona (PdB).