Serveis relatius a la redacció del projecte de rehabilitació de les naus espai 30, situades al carrer d’Honduras 28-30, al barri de la Sagrera, al districte de Sant Andreu, a Barcelona.