Serveis relatius per la redacció del projecte executiu de reurbanització de la Ronda Sant Antoni entre el carrer del Comte d’Urgell i el carrer de Floridablanca i del carrer Tamarit entre el carrer del Comte d’Urgell i la Ronda Sant Antoni, estudi de seguretat i salut i memòria ambiental, així com el possible projecte executiu de reforç estructural de les infraestructures soterrades i la possible assistència tècnica a la direcció d’obra, als districtes de Ciutat Vella i l’Eixample a Barcelona.