Serveis relatius per la redacció del projecte i direcció de les obres de la reforma del vestíbul i la rehabilitació parcial de les façanes de l’edifici Novíssim de l’Ajuntament de Barcelona, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.