Serveis tècnics d’inspecció i redacció d’informes per l’anàlisi el grau d’accessibilitat i del compliment de la seguretat a les àrees de jocs infantils de la ciutat de Terrassa (Barcelona).