Serveis tècnics en fase d’obra (direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut) de les obres de construcció d’una residència i un centre de dia per a la gent gran i el seu entorn de Ripollet, mitjançant 3 lots (Barcelona).