Servizo de asistencia técnica para a redacción do proxecto “Creación de sendas peonís na antiga PO-300 e recuperación de espazos públicos no núcleo rural de Zacande”