Servizo de asistencia técnica para a redacción do proxectos, auditoría enerxética, dirección de obra, coordinación de seguridad e saúde e redacción da documentación xustificativa necesaria das obras de Rehabilitación integral de edificio para usos múltiples «Colexio da Oliveira». Soutomaior (Pontevedra).