Servizo de consultoría técnica para a redacción do Plan de Accesibilidade Integral da cidade de Santiago de Compostela.