Servizo de coordinación de seguridade e saúde no contrato de “servizo de reparación, conservación e mantemento dos edificios municipais” e no contrato de “servizo de mantemento e conservación dos ceips e escolas infantís municipais. Lugo.