Servizo de dirección de obra das obras comprendidas no «Proxecto básico e de execución e estudo de seguridade e saúde para as obras de mellora de accesibilidade de cruces de peóns (Fase 5)»