Servizo de dirección facultativa, dirección de obra e coordinación da seguridade e saúde das obras do proxecto «Reurbanización da rúa do Pombal»