Servizo de Dirección Facultiva das obras de “Rehabilitación integral do Pavillón municipal de Vite”, cofinanciado polo Plan de Tranformación, Recuperación e Resiliencia e polo PIREP