Servizo de operacións de conservación, mantemento, reparación e pequena reforma de espazos públicos do entorno urbano, excluído o ámbito do recinto intramuros da cidade histórica de Santiago de Compostela (2023-2025).