Servizo de redacción da modificación do proxecto da obra de reposición da legalidade na R. García Prieto, 9_11 (Execución Sentenza P.O.4387/1991) así coma do servizo da Dirección Obra, Dirección Execución Obras, Coordinación de Seguridade e Saúde