Servizo de redacción do Plan especial de protección e rehabilitación de Ferrol Vello PE-2-R