Servizo de redacción do proxecto das obras de construción da biblioteca municipal. Mugardos (A Coruña).