Servizo de redacción do proxecto, dirección e coordinación de seguridade e saúde das obras de construción da biblioteca municipal. Mugardos (A Coruña).