Servizo de redacción dun Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións para equipamento sanitario. Cangas (Pontevedra).