Servizo técnico para a Área de Rehabilitación Integral de Combarro. Poio (Pontevedra).