Servizos de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde para a obra de Mellora da accesibilidade de cruces de peóns (Fase V). Ferrol (A Coruña).