Servizos de redacción de proxecto, dirección de obra, coordinación de seguridade e saúde e redacción de documentación xustificativa da obra denominada “MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E AUTOCONSUMO NO EDIFICIO “ANTIGAS CASAS DE MESTRES””