Tasques consistents en la redacció de projecte i direcció d’obra per a les obres d’adequació interior, enderroc de cossos fora d’ordenació i restitució de façana per a l’institut escola Elisabets de Barcelona.