Té per objecte establir les bases per la direcció l’obra del projecte “Guarda dels Alfacs Fase I”.