Treballs de Direcció d’Obres i Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució, amb les obligacions que venen determinades per la LOE, del projecte d’obres: Projecte de rehabilitació d’edifici per al Servei de Participació i Atenció ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaça Jean Piaget. Sabadell (Barcelona).