Polígon Funicular Una aproximació a Karl Culmann

Mitjançant exemples va passant revista a les diferents aplicacions en les quals ha estat posible utilitzar els polígons funiculars.D’aquesta manera, observant els escrits de les persones anteriorment interessades

Autor: Josep M. GENESCÀ RAMON

Editorial  Varias

Referencia: 0.83658

Precio P.V.P.: 60,00€

Precio Colegiado: 57,00€

Venta Online